XI Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym *

Dzień I – 03.06.2022 r. 

 • 12:00 – 15:00     Rejestracja załóg, losowanie numerów startowych, zakwaterowanie hotelowe 
 • 17:00 – 18:00     Uroczyste otwarcie "XI Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym"
 • 18:00 – 19:00     Odprawa   
 • 19:00 – 20:00     Kolacja
 • 20:00                   Start do zadań nocnych  

Dzień II – 04.06.2022 r. 

 • 6:30 – 9:00         Śniadanie
 • 7:40                     Start do zadań dziennych 
 • 12:00 – 14:30     Obiad
 • 17:00                   Uroczyste zakończenie "XI Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym" 
 • 19:00                   Kolacja i wieczór integracyjny 

Dzień III – 05.06.2022 r. 

 • 7.00 – 9.30       Śniadanie, wymeldowanie się z hotelu


* UWAGA - powyższy rozkład godzinowy stanowi wersję poglądową i może ulec zmianie.


Dzień 1           Dzień 2
godzina startu    "Zadanie 1" "Zadanie 2" "Zadanie 3"   godzina startu    "Zadanie 4" "Zadanie 5" "Zadanie 6" "Zadanie 7"
20:00 1 3 2   07:40 1 4 3 2
20:20 2 1 3   08:00 2 1 4 3
20:40 3 2 1   08:20 3 2 1 4
21:00 4 6 5   08:40 4 3 2 1
21:20 5 4 6   09:00 5 8 7 6
21:40 6 5 4   09:20 6 5 8 7
22:00 7 9 8   09:40 7 6 5 8
22:20 8 7 9   10:00 8 7 6 5
22:40 9 8 7   10:20 9 12 11 10
23:00 10 12 11   10:40 10 9 12 11
23:20 11 10 12   11:00 11 10 9 12
23:40 12 11 10   11:20 12 11 10 9
00:00 13 15 14   11:40 13 16 15 14
00:20 14 13 15   12:00 14 13 16 15
00:40 15 14 13   12:20 15 14 13 16
01:00 16 18 17   12:40 16 15 14 13
01:20 17 16 18   wydawanie obiadu od 12:00 do 14:30
01:40 18 17 16   14:20 17 21 20 19
02:00 19 21 20   14:40 18 17 21 20
02:20 20 19 21   15:00 19 18 17 21
02:40 21 20 19   15:20 20 19 18 17
          15:40 21 20 19 18